ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านดอนแก้ว

กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ ศิลปะสร้างสรรค์ สร้างสุข วัยเรียน ( กิจกรรมวาดภาพระบายสี ) ปีการศึกษา 2567
ข่าวสาร / กิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ ศิลปะสร้างสรรค์ สร้างสุข วัยเรียน ( กิจกรรมวาดภาพระบายสี ) ปีการศึกษา 2567
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2567
ข่าวสาร / กิจกรรมโรงเรียน
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2567
กิจกรรม หลักสูตรปลูกด้วยรัก ผักดอนแก้ว การผสมดินเพาะ ปุ๋ยนมสด ปุ๋ยน้ำหมักปลา ปุ๋ยดินหมัก ปีการศึกษา2567
ข่าวสาร / กิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรม หลักสูตรปลูกด้วยรัก ผักดอนแก้ว การผสมดินเพาะ ปุ๋ยนมสด ปุ๋ยน้ำหมักปลา ปุ๋ยดินหมัก ปีการศึกษา2567

ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านดอนแก้ว

โครงการ “สานฝัน ปันสุข มอบโน้ตบุ๊กเพื่อน้องแดนไกล” โรงเรียนบ้านดอนแก้ว

ฟ้อนกระซิบรัก ล่องน่าน นันทบุรี โรงเรียนบ้านดอนแก้ว

เพลง 3Rs โรงเรียนบ้านดอนแก้ว

เพลงมาร์ชโรงเรียนบ้านดอนแก้ว

ภาพยนตร์สั้น “จิตสาธารณะ”

รายงานสถานการณ์ Covid-19 ประจำวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพฐ.

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพป.น่าน เขต 2

สาระน่ารู้