โครงการ “สานฝัน ปันสุข มอบโน้ตบุ๊กเพื่อน้องแดนไกล” โรงเรียนบ้านดอนแก้ว

ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ซีพีน่าน ผนึก เจียไต๋ คิกออฟโครงการ “น่านปันปลูก ปันรัก” โรงเรียนบ้านดอนแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข่าวสาร / กิจกรรมโรงเรียน
ซีพีน่าน ผนึก เจียไต๋ คิกออฟโครงการ “น่านปันปลูก ปันรัก” โรงเรียนบ้านดอนแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
กิจกรรม  Open House ศพอ.ทรงคุณค่า เรียนรู้ รักษาต่อยอด อัตลักษณ์ชุมชน ณ วัดพญาแก้ว ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
ข่าวสาร / กิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรม Open House ศพอ.ทรงคุณค่า เรียนรู้ รักษาต่อยอด อัตลักษณ์ชุมชน ณ วัดพญาแก้ว ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

เพลง 3Rs โรงเรียนบ้านดอนแก้ว

เพลงมาร์ชโรงเรียนบ้านดอนแก้ว

ภาพยนตร์สั้น “จิตสาธารณะ”

รายงานสถานการณ์ Covid-19 ประจำวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพฐ.

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพป.น่าน เขต 2

สาระน่ารู้