ประกาศกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โครงการ “สานฝัน ปันสุข มอบโน้ตบุ๊กเพื่อน้องแดนไกล” โรงเรียนบ้านดอนแก้ว

ร่วมสมทบทุน

โครงการ “สานฝัน ปันสุข มอบโน้ตบุ๊กเพื่อน้องแดนไกล” โรงเรียนบ้านดอนแก้ว

อบรมการใช้Google Workspaceเพื่อพัฒนาทักษะการใช้งานสื่อICTของบุคคลากรทางการศึกษา
ข่าวสาร / กิจกรรมโรงเรียน
อบรมการใช้Google Workspaceเพื่อพัฒนาทักษะการใช้งานสื่อICTของบุคคลากรทางการศึกษา

เพลงมาร์ชโรงเรียนบ้านดอนแก้ว

เพลง 3Rs โรงเรียนบ้านดอนแก้ว

ภาพยนตร์สั้น “จิตสาธารณะ”

รายงานสถานการณ์ Covid-19 ประจำวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

สาระน่ารู้