ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :  1055250252
รหัส Smis 8 หลัก :  55020121
รหัสObec 6 หลัก :  250252
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :  บ้านดอนแก้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :  BANDONKAEW
ที่อยู่ :  153 หมู่ที่   1   บ้านดอนแก้ว
ตำบล :  พระธาตุ
อำเภอ :  เชียงกลาง
จังหวัด :  น่าน
รหัสไปรษณีย์ :  55160
โทรศัพท์ :  093-140-2108
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :  2476
เว็บไซต์ :  www.dkck.ac.th
Email : Bandonkaew_School@dkck.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  พระธาตุ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:     27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:     9 กม.