นายสวัสดิ์ ต๊ะผัด

ผู้อำนวยการโรงเรียน

โทร :
0931402108
อีเมล์ :
swad_tapat@dkck.ac.th

 

นางนิตยา พุ่มทอง

ครูชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ :
0971256001  
อีเมล์ :
nittaya_poomthong @dkck.ac.th

 
 

นางวิไลวรรณ  ปลาสุวรรณ์

ครูชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ :
0805025271  
อีเมล :
oiy_wi@hotmail.com

 
 

นายสิงห์คาร โนราช

ครูชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ :
0857052178  
อีเมล :

 

 

นางเกสร ลำทา

ครูชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ :
087-1921358 
อีเมล์ :
krukesorn@dkck.ac.th

 
 

นายพลกวี ปาลี

ครูชำนาญการ

โทรศัพท์ :
0938302076  
อีเมล :
pongawee_palee@hotmail.co.th

 
 

นางรังสิมา  อินธรรม

ครูชำนาญการ

โทรศัพท์ :
096-5816002  
อีเมล :
dai_ok@hotmail.com

 
 

นางสาวณัฐชุดา เงินวงใน

ครู(พนักงานราชการ)

โทรศัพท์ : 0825563016
อีเมล :

 
 

นางอรวรรณ ทวีทรัพย์

ครู (อัตราจ้าง)

โทรศัพท์ :
0979217925
อีเมล :

 
 

นางสาวอัญชรินทร์ บุญเกิด

ครู (อัตราจ้าง)

โทรศัพท์ :
อีเมล :

 
 

นางมาลี ดานเรือง

ครูธุรการ

โทรศัพท์ :
087-1820195
อีเมล :
panomkon_2549@hotmail.com

 
 

นายกฤตยชญ์ พุ่มทอง

เจ้าหน้าที่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

ร.ร.บ้านดอนแก้ว

โทรศัพท์ :
082-9645847 
อีเมล :
krittayote.dk@gmail.com