โครงการอบรมสงเสริมสุขภาพอนามัยในช่องปากและฟัน ปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 นางอรพินทร์ อินทอง นายก อบต.พระธาตุ ได้มอบหมายให้นายธนิก สงวนฤทธิ์ รองนายก อบต.พระธาตุ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยในช่องปากและฟันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนแก้ว การจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ได้รับเงินสนับสนุนจากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ จำนวนเงิน 10,000 บาทในการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนางสาวกอบกุล บุญเกิด เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพสต.บ้านงิ้ว มาเป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันให้กับนักเรียนบ้านดอนแก้ว โดยมีการสอนเทคนิคการแปรงฟันที่ถูกต้อง การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากที่เหมาะสม และการป้องกันโรคที่เกิดจากปัญหาช่องปาก นอกจากนี้ โครงการอบรมในครั้งนี้ยังได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และความสนุกสนาน อาทิ การชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก การแข่งขันตอบคำถาม และการแจกของรางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนให้มีความสนใจและตั้งใจในการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองอย่างต่อเนื่อง โครงการนี้ถือเป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *