โครงการอบรมป้องกันโครงการอบรมป้องกัน “สารเสพติด” ในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดอนแก้ว โดยวิทยากรจากกองร้อยตำรวจตระเวณชายแดนที่ 325 อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ

โครงการอบรม เด็กดีกินผัก เด็กน่ารักกินผลไม้ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านดอนแก้ว โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลพระธาตุ สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ