เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2567 โรงเรียนบ้านดอนแก้วได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ ศิลปะสร้างสรรค์ สร้างสุข วัยเรียน ( กิจกรรมวาดภาพระบายสี ) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ ๆ ในการวาดภาพ จากวิทยากร ที่ได้สอนเทคนิคการใช้สีผสมและการวาดลายเส้นที่ทำให้งานศิลปะดูมีชีวิตชีวา นักเรียนได้ทดลองใช้สีต่าง ๆ และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง เช่นบางคนวาดภาพธรรมชาติ บางคนวาดภาพสัตว์เลี้ยงที่รัก และบางคนวาดภาพครอบครัว กิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่ส่งเสริมทักษะด้านศิลปะเท่านั้น แต่ยังช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และความมั่นใจในตัวเองของนักเรียนอีกด้วย กิจกรรมในวันนั้นจบลงด้วยรอยยิ้มและความประทับใจที่ไม่รู้ลืม ของนักเรียนทุกคนกลับบ้านด้วยความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าค่ายศิลปะในครั้งนี้

วันจันทร์ ที่ 1 กรกฏาคม 2567 กลุ่มเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเปือพระธาตุ พระพุทธบาต จัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ – เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ในกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสวัสดิ์ ต๊ะผัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแก้วให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ในการจัดกิจกรรมในครั้งจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมีโรงเรียนที่นำคณะลูกเสือ และเนตรนารีเข้าร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีดังนี้ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว โรงเรียนธาราบรรพต โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง โรงเรียนไตรคามวิทยา

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 โรงเรียนบ้านดอนแก้วได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อเป็นการระลึกถึงและเฉลิมฉลองผลงานของสุนทรภู่กวีเอกของไทย ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะนักกวีที่มีผลงานอันยอดเยี่ยมและเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมาย การจัดกิจกรรมในวันนี้มีความหลากหลายและน่าสนใจ ได้รับความสนใจจากนักเรียน คณะครู เป็นอย่างมาก กิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วยการแสดงละครจากบทกลอนนิทานของสุนทรภู่ เรื่องพระอภัยมณี การประกวดการแต่งกายชุดวรรณคดี การประกวดการแต่งกลอน การท่องบทอาขยานเป็นทำนองเสนาะ และการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับชีวิตและผลงานของสุนทรภู่ นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ของตนเองผ่านกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆ มีความรักในการอ่านและการเขียน การจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเฉลิมฉลองและระลึกถึงกวีเอกของไทย แต่ยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้และซึมซับความงดงามของภาษาไทย และเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานทางวรรณกรรมในอนาคต กิจกรรมในวันนี้จึงเป็นที่ประทับใจและเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับทุกคนที่ได้เข้าร่วม

โรงเรียนบ้านดอนแก้วได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีคณะครู ครูประจำชั้นของนักเรียนในแต่ละชั้นออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตามวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรีนยกับผู้ปกครองและนักเรียน รวมถึงการติดตามความเป็นอยู่และปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียนอาจจะพบเจอในชีวิตประจำวัน

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 นางอรพินทร์ อินทอง นายก อบต.พระธาตุ ได้มอบหมายให้นายธนิก สงวนฤทธิ์ รองนายก อบต.พระธาตุ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยในช่องปากและฟันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนแก้ว การจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ได้รับเงินสนับสนุนจากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ จำนวนเงิน 10,000 บาทในการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนางสาวกอบกุล บุญเกิด เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพสต.บ้านงิ้ว มาเป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันให้กับนักเรียนบ้านดอนแก้ว โดยมีการสอนเทคนิคการแปรงฟันที่ถูกต้อง การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากที่เหมาะสม และการป้องกันโรคที่เกิดจากปัญหาช่องปาก นอกจากนี้ โครงการอบรมในครั้งนี้ยังได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และความสนุกสนาน อาทิ การชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก การแข่งขันตอบคำถาม และการแจกของรางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนให้มีความสนใจและตั้งใจในการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองอย่างต่อเนื่อง โครงการนี้ถือเป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านดอนแก้วได้จัดกิจกรรมภายใต้หลักสูตร “ปลูกด้วยรัก ผักดอนแก้ว” ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความรู้และการพัฒนาทักษะในด้านการเกษตรสำหรับนักเรียนและชุมชนในพื้นที่ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จังหวัดน่าน (เครือเจริญโภคภัณฑ์ )ซึ่งเป็นพันธมิตรที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมในการจัดกิจกรรมให้กับโรงเรียนบ้านดอนแก้วมาโดยตลอด การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีกิจกรรมการผสมดินเพาะ ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการผสมดินที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการทำปุ๋ยนมสด ที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติและมีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืช กิจกรรมการทำปุ๋ยน้ำหมักปลา ที่ช่วยเสริมสร้างความรู้ในเรื่องการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ และกิจกรรมการทำปุ๋ยดินหมัก ที่เน้นการทำปุ๋ยจากพืชและของเสียธรรมชาติ

สำนักงานด้านความยั่งยืและพัฒนาชุมชน จังหวัดน่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับโรงเรียนบ้านดอนแก้ว

หลักสูตรปลูกด้วยรัก ผักดอนแก้ว

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 สำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จังหวัดน่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้จัดกิจกรรมการทำปุ๋ยหมัก หลักสูตรปลูกด้วยรัก ผักดอนแก้ว ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี่ 4- 6 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว หลักสูตรปลูกด้วยรัก ผักดอนแก้ว เป็นกิจกรรมสร้างความรู้และทักษะด้านการเกษตรยั่งยืนให้กับนักเรียนที่มุ่งเน้นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ทักษะการทำปุ๋ยหมัก ปลูกผักอินทรีย์ สอดคล้องกับแนวทางการเกษตรยั่งยืน

ประโยชน์ของกิจกรรมในครั้งนี้

1. ลดปริมาณขยะ: เศษอาหาร เศษผักผลไม้ ใบไม้แห้ง ล้วนกลายเป็นขยะอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ นำมาทำปุ๋ยหมักแทนการทิ้ง ช่วยลดปริมาณขยะอินทรีย์ไปได้เยอะ

2. ประหยัดเงิน: ลดการซื้อปุ๋ยเคมี

3. ดีต่อดิน: ปุ๋ยหมักช่วยปรับโครงสร้างดิน เพิ่มอินทรีย์วัตถุ ช่วยให้ดินร่วนซุย อุ้มน้ำและธาตุอาหารได้ดี

4. ดีต่อ ผักและต้นไม้:ผักและต้นไม้ได้รับธาตุอาหารที่ครบถ้วน สมบูรณ์ ส่งผลต่อการเจริญเติบโต ออกดอกออกผล

5. นักเรียน ได้เรียนรู้การทำงานและ ฝึกการทำงานร่วมกัน

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567  โรงเรียนบ้านดอนแก้วได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลเสือสำรอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  กิจกรรมนี้ช่วยส่งเสริมคุณลักษณะเช่นความรับผิดชอบ ความร่วมมือ และการทำงานเป็นทีมให้กับนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาทักษะทางสังคมและการทำงานร่วมกัน นอกจากนี้ยังเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจและร่างกายของนักเรียนด้วยการพักผ่อนในธรรมชาติ ทำให้พวกเขามีโอกาสพัฒนาการและเรียนรู้จากประสบการณ์ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างไปจากประจำวัน สร้างพื้นฐานที่แข็งแรงให้กับนักเรียน และเสริมสร้างความรู้สึกสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อน ครู และสิ่งแวดล้อม ทำให้พวกเขามีประสบการณ์ที่น่าจดจำและเติบโตไปพร้อมกับการเรียนรู้ในหลายด้านอย่างมีคุณค่า

     

      

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2566 ทางโรงเรียนบ้านดอนแก้ว นำโดย นายสวัสดิ์  ต๊ะผัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแก้ว และคณะครู นักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส (Merry Christmas) ประจำปี 2566 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมในเทศกาลวันคริสต์มาส ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีการแสดงของนักเรียนตั้งแต่ ระดับชั้นอนุบาล2 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีการประกวดเดินแบบซานตี๋ซานต้า และแลกของขวัญ ของรางวัลให้นักเรียนมีความสนุกสนานในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้