โครงการอบรม เด็กดีกินผัก เด็กน่ารักกินผลไม้ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านดอนแก้ว โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลพระธาตุ สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ